Σαρωτικές αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος για τα τυχερά παιχνίδια live

Σωρεία αλλαγών φέρνει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά εχθές (9/10/2019) από την κυβέρνηση. Με πολύ σημαντικές τροποποιήσεις, τα 14 άρθρα του νόμου «Επενδύω  στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Ανάπτυξης έχουν στόχο να βάλουν σε νέα τροχιά τον χώρο των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Άδειες

Αισιόδοξα μηνύματα λαμβάνουν οι στοιχηματικές πλατφόρμες σχετικά με το κόστος των αδειών. Η τιμή της άδειας για τη διεξαγωγή Διαδικτυακού στοιχήματος ορίζεται τελικά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αντί για 4 και η αντίστοιχη για τη διεξαγωγή λοιπών διαδικτυακών παιγνίων στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αντί του 1. Θετικό στοιχείο για τις εταιρείες αποτελεί ο αυξημένος χρονικός ορίζοντας των αδειών από τα 5 στα 7 έτη. Η ημερομηνία έναρξης της άδειας ορίζεται από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την ΕΕΕΠ και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία εκδίδεται. Να σημειώσουμε, επίσης, πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν παράβολο αξίας 10.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία.

Ο κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί ανανέωση της αδείας του έναντι του ίδιου ποσού και για το ίδιο χρονικό διάστημα μέχρι κι έναν χρόνο πριν τη λήξη της τρέχουσας άδειας. Η ΕΕΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της άδειας “με αιτιολογημένη γνώμη”, όπως διαβάζουμε στο σχέδιο νόμου.

Με τον νέο νόμο θα υπάρχει η δυνατότητα να διενεργούνται παιχνίδια live και των δύο κατηγοριών (Διαδικτυακό στοίχημα και λοιπά διαδικτυακά παίγνια) με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG games). σε αντίθεση με όσα πρότεινε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Φορολόγηση

Οι στοιχηματικές ιστοσελίδες δε θα δούν με το ίδιο “καλό μάτι” το κομμάτι της φορολόγησης. Ο νέος νόμος προβλέπει κατάργηση της διάταξης, κατά την οποία εκπίπτει ο φόρος τυχερών παιγνίων 35% της φορολογητέας ύλης, για το φόρο επιχειρήσεων. Στην ουσία θα υπάρξει μία αλλαγή στη σειρά φορολόγησης. Οι εταιρίες πλέον θα πληρώνουν πρώτα τον εταιρικό φόρο και μετά το φόρο παιγνίων, ενώ μέχρι σήμερα συνέβαινε το αντίθετο. Αυτό σημαίνει πως η συνολική εταιρική φορολόγηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 35%. Να προσθέσουμε πως το κόστος της άδειας δεν εκπίπτει.

Διαδικασία αδειοδότησης

Ο υποψήφιος κάτοχος αδείας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, ή άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου. Επίσης, θα πρέπει να καταβάλει κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Ακόμη, υποχρεούται να τηρεί διακομιστή ασφαλείας στη Ελλάδα με τα δεδομένα της διεξαγωγής live παιχνιδιών. Θα πρέπει να  είναι δυνατή η ακριβής αναπαραγωγή τους για διάστημα 10 ετών. Οι εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί στην blacklist τον τελευταίο χρόνο δεν έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στην διαδικασία.

Ο υποψήφιος κάτοχος αδείας οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω:

 • Εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ
 • Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα τελευταία τρία έτη
 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση
 • Πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση
 • Πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση

Τέλος, το άρθρο 192, ορίζει ότι ο Κανονισμός Παιγνίων ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομιών μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ, αντικαθιστώντας το α.29 του 4002/11 που απαιτούσε Προεδρικό Διάταγμα.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εκδίδεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η μη έκδοση σχετικής απόφασης από την ΕΕΕΠ ισοδυναμεί με απόρριψη της αίτησης. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, η μίσθωση ή η παραχώρησή των αδειών, καθώς είναι προσωποπαγείς.

Συνεργάτες Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (Αffiliates)

Πολύ σημαντική αλλαγή στον χώρο των affiliates είναι η σύσταση Μητρώου Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates). Οι κάτοχοι αδείας θα υποχρεούνται να επιλέγουν συνεργάτες μόνο μέσα από το θεσμοθετημένο μητρώο, το οποίο θα ελέγχεται από την ΕΕΕΠ. Οι Συνεργάτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο μητρώο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πληρώνοντας ένα παράβολο αξίας 1.000 ευρώ. Η ΕΕΕΠ αναφέρεται πως διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής συνεργατών από το Μητρώο σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλληλότητας.

Μεταβατική περίοδος

Οι προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες μπορούν να λειτουργούν μέχρι την  καταλυτική ημερομηνία της 31/03/2021, εφόσον καταθέσουν εντός ενός μήνα (από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου) αίτηση για την ένταξή τους στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης. Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης ή απόρριψή της, οι εταιρείες επιβάλλεται να σταματήσουν τη λειτουργία τους εντός ενός μήνα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Εγγραφή στο newsletter μας

Γραφείτε στο Newsletter μας για λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα, τις προσφορές* και τα live παιχνίδια που κυκλοφορούν!

Παίζεις, κερδίζεις, επιβραβεύεσαι!
 • ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ Μαζεύεις coins & ανταμείβεσαι
 • BLUE LOUNGE Κερδίζεις έπαθλα* σε κάθε milestone
 • GOLDEN LOUNGE Μεγαλύτερα έπαθλα* για εσένα
logo ΕΕΕΠ 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ